Specialiseret ledelsesrådgivning på executive niveau Executive niveau Kontakt nu Læs mere Specialiseret ledelsesrådgivning på lederniveau Lederniveau Kontakt nu Læs mere Specialiseret ledelsesrådgivning på medarbejderniveau Medarbejderniveau Kontakt nu Læs mere Vi får mennesker til at lykkedes
- læs vores kunders beretninger her
Cases Se cases
"Talent findes i alle mennesker,
 men det er ikke alle mennesker,
 som lever deres talenter ud."
- Dorte Lensfelt

Danske virksomheder er afhængige af stærke kompetencer

Især i en tid med udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft og en konkurrencesituation, der kalder på spidskompetencer, omstillingsparathed og nytænkning, er det problematisk at mange af hverdagens talenter overses og at deres evner og kompetencer ikke fremmes og plejes tilstrækkeligt.

Konsekvensen er at mange ansatte søger bort – mod nye udfordringer. De urealiserede vækstmuligheder forbliver dermed urealiserede.

Ofte kræver det en ny ledelsesmæssig tankegang at anerkende, fremhæve og udvikle virksomhedens særlige kompetencer og skjulte potentiale.

Men mange virksomheder kortlægger slet ikke deres uopdyrkede potentiale og anvender sjældent begrebet ”talent”. For som regel har hverken ledelsen eller de øvrige kollegaer blik for eller overblik over hvem, der har særlige forudsætninger for at løse en problemstilling.

Møder virksomheden en ny udfordring, som forudsætter nye spidskompetencer at løse, så famler man oftest i blinde internt, vender blikket udad frem for indad og satser istedet på nyrekruttering. Men det er kortsigtet og koster på flere felter dyrt at gå over åen efter vand.

Hvad gør I hos jer? Har I blik for de skjulte reserver og potentialer, og hvordan plejer og dyrker I jeres talenter?

Læs mere

Månedens talent

Det er vores ambition at sikre at de mange talenter, der dagligt er med til at holde landets arbejdspladser i gang anerkendes, fremhæves og udvikles. Kompetenceidentifikation er en byggesten i talentudvikling – en central forudsætning for vækst.

Mange medarbejdere – og dermed virksomheder – rummer store potentialer, som bevidst eller ubevidst negligeres og overses. Flere virksomheder vil opleve øget og mere balanceret vækst, hvis erhvervslivets potentielle talenter i højere grad kommer frem i lyset.

Det kan ofte svare sig – for det vil også styrke trivslen, engagementet og sammenholdet.

Læs mere

Vores kunder