Danske virksomheder er afhængige af stærke kompetencer

Især i en tid med udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft og en konkurrencesituation, der kalder på spidskompetencer, omstillingsparathed og nytænkning, er det problematisk at mange af hverdagens talenter overses og at deres evner og kompetencer ikke fremmes og plejes tilstrækkeligt.

Konsekvensen er at mange ansatte søger bort – mod nye udfordringer. De urealiserede vækstmuligheder forbliver dermed urealiserede.

Ofte kræver det en ny ledelsesmæssig tankegang at anerkende, fremhæve og udvikle virksomhedens særlige kompetencer og skjulte potentiale.

Men mange virksomheder kortlægger slet ikke deres uopdyrkede potentiale og anvender sjældent begrebet ”talent”. For som regel har hverken ledelsen eller de øvrige kollegaer blik for eller overblik over hvem, der har særlige forudsætninger for at løse en problemstilling.

Møder virksomheden en ny udfordring, som forudsætter nye spidskompetencer at løse, så famler man oftest i blinde internt, vender blikket udad frem for indad og satser istedet på nyrekruttering. Men det er kortsigtet og koster på flere felter dyrt at gå over åen efter vand.

Hvad gør I hos jer? Har I blik for de skjulte reserver og potentialer, og hvordan plejer og dyrker I jeres talenter?

Læs mere

Mine kunder

Om Dorte Lensfelt

Dorte Lensfelt er gift med Alex og mor til tre fantastiske drenge. Hun er en af Danmarks førende eksperter i mental sundhed og i at træne kvinders vilje og talent, så de lykkes menneskeligt og økonomisk.

Ud over at være forfatter til bogen Happy us happy boss, er hun tidligere HR-direktør og har de sidste 25 år hjulpet hundredvis af danske, kvindelige topledere med at finde troen på dem selv, og få succes som mor og i karrieren.

Dorte benytter sig af evidensbaserede værktøjer inden for positiv psykologi og mindfulness.

Alle de fantastiske kvinder, der har været igennem Dortes talentudviklingsforløb, lever i dag et autentisk og lykkeligt liv, fuld af indre ro og skønhed.

Shop