Den nordsjællandske advokatvirksomhed, Alliance Advokaterne A/S, der er specialister i boligret og privatret består i dag af 8 medarbejdere. For indehaver, advokat Lisbeth Egede Andersson var det afgørende med en mere kreativ og samtidig udbytterig medarbejderudviklingsproces, der kunne tage virksomheden til det næste niveau.

Derfor valgte Lisbeth Egede Andersson ledelsesværktøjet Growing Talents, som danske House of Talents har udviklet. Det gav mærkbart udbytte. Fra at MUS-samtaler år efter år havde kørt i samme rille gjorde Growing Talents at udviklingsforløbet fik en saltvandsindsprøjtning med et værdiskabende udviklingsperspektiv.

“Selv om jeg ikke har tal på det, er det min opfattelse at mange ledere er dårlige til MUS-samtaler. Selv om vi her trives er det mine erfaringer at MUS-samtalerne sjældent er noget som ledelsen eller medarbejderen ser frem til. Mange steder er det desværre nærmest en rituel pligt. Det er paradoksalt og det bør ikke være sådan. Vi kunne konstatere at vi måtte gribe vores MUS-samtaler anderledes an, hvis vi skulle få højere udbytte af vores medarbejderes kompetencer. Sådan lyder det fra advokat Lisbeth Egede Andersson.”

Især for en advokatvirksomhed er medarbejdernes spidskompetencer og samarbejdsevner alfa og omega. Kunderne forventer med rette faglig stærk rådgivning. Der kan nemlig få fatale følger, hvis den juridiske rådgivnings kvalitet ikke holder.

Hvis Alliance Advokaternes ambitioner om fortsat vækst skulle indfries, fordrede det således en vedholdende og professionel tilgang til at sikre et højt fagligt niveau. Fastholdelse og fremme at medarbejdernes kompetencer og trivsel er derfor et strategisk mål for Alliance Advokaterne.

Udvikler både den enkelte og virksomheden

Lisbeth Egede Andersson var således på udkik efter et operationelt ledelsesværktøj, der understøttede et dobbeltmål: både den enkelte medarbejders og hele virksomhedens faglige kompetencer skulle løftes.

Det betød at der dels skulle iværksættes en nytænkende og systematisk udviklingsproces, som sikrede at den enkelte medarbejders potentiale og præferencer ikke blev overset eller glemt.

Vi vil gerne fastholde og udvikle vores ansatte. Det er dyrt at miste kompetencer og dyrt at rekruttere. Med Growing Talents fik vi et unikt indblik i hvilke talenter vi har in house. Samtidig fik vi redskaber, som gør at vi er blevet bedre til at få vores nuværende kollegaer til at trives og vokse. Når medarbejderne trives, så trives virksomheden.

Lisbeth Egede Andersson Indehaver/advokat/mediator, Alliance

Målet var at alle medarbejdernes skjulte talenter fik næring og blev langt mere synlige i det daglige. Både den enkelte men medarbejder men også de øvrige kollegaer og ledelsen skulle blive bedre til at få øje på de den enkeltes spidskompetencer.

Samtidig var det væsentligt at styrke samspillet og trivslen medarbejderne imellem. Det var kort sagt en svær balancegang der både skulle fremme hensynet til den enkelte og hensynet til helheden. Kunne man løse begge udviklingsudfordringer på en gang?

Svaret er ja! For at styrke udviklingen af medarbejdernes talenter og fremme organisationen sammenhængskraft valgte Lisbeth Egede Andersson ledelsesværktøjet Growing Talents, som House of Talents har skabt.

Growing Talents er et online-ledelsesværktøj særligt udviklet til danske virksomheder, der ønsker bedre udbytte af deres medarbejderudviklingsaktiviteter. Og det valg har Lisbeth Egede Andersson ikke fortrudt.

“Vi vil gerne fastholde og udvikle vores ansatte. Det er dyrt at miste kompetencer og dyrt at rekruttere. Med Growing Talents fik vi et unikt indblik i hvilke talenter vi har in house. Samtidig fik vi redskaber, som gør at vi er blevet bedre til at få vores nuværende kollegaer til at trives og vokse. Når medarbejderne trives, så trives virksomheden.”

Integrerer HR-værktøjer

Growing Talents kombinerer personlighedstests, typologier og MUS-samtaler, og så deltager House of Talents i dele af forløbet. Det giver friske øjne på udviklingsmulighederne og skaber en friere samtale.

Medarbejderne har taget godt imod behovet for at forny de årlige MUS-samtaler. Det højner motivationen og fremmer selvledelsen fordi alle i virksomheden har fået et langt bedre indblik i hinandens stærke sider, spidskompetencer og præferencer. Også på den længere bane oplever Lisbeth Egede Andersson at Growing Talents gør en forskel.

“Growing Talents bidrager ikke ”blot” til at vi udvikler og fastholder vores medarbejdere. Growing Talents er samtidig med til at sætte retning på virksomhedens strategiske udvikling. Vi har fået et overblik over hvilke afgørende profiler og kompetencer, vi skal rekruttere de kommende år. Det giver stabilitet og sikkerhed når vores rekrutteringsstrategi og vækststrategi på den måde spiller sammen, siger advokat Lisbeth Egede Andersson.”

Fakta om Growing Talents

  • Growing Talents er et skræddersyet udviklingsværktøj, der systematisk styrker medarbejdere, ledere og virksomheder
  • Growing Talents sammentænker behovet for at styrke den enkelte samtidig med at hele teamet styrkes
  • Growing Talents opererer med typologier. Det forbedrer både den enkelte og teamets indblik i hinandens præferencer og styrker trivslen
  • Growing Talents sammenkobler personlighedstest med MUS-samtaler – det skaber mere udviklende og interessante samtaler
  • Growing Talents integrerer HR-værktøjer og sikrer helhedsfokus og langt perspektiv

Læs mere om hvordan Growing Talents kan udvikle jeres medarbejdere og understøtte jeres strategiske retning her.