BÄKO DANMARK er en landsdækkende ”low cost” salgsorganisation, etableret af bagere og for bagere. Den syv personer store organisations kerneformål er klart: det handler om at bidrage til at danske bagere, konstant har optimale betingelser for at drive forretning i det daglige.

BÄKO DANMARK har en væsentlig opgave bestående i at sikre hovedparten af Danmarks mere end 500 bagerier kvalitetsråvarer til faste lave priser. En tilsvarende kerneopgave for BÄKO DANMARK handler om at yde kompetent kunderådgivning, så organisationen medvirker til at fremme produktudviklingen og dermed styrker det historiske bagererhvervs fremtidige vækst- og innovationsmuligheder.

Dette stiller særlige krav til organisationens medarbejdere og kompetencer. Ikke blot skal man være en god sælger.

Man skal samtidig være istand til at forstå kundernes situation, udfordringer og behov, og så skal man evne at sparre og rådgive, kvalificeret om fortrolige og varierende udfordringer. Frem for ”blot” at sælge bagerne råvarer skal man kunne se bagud og fremad. Man skal kende konteksten og detaljen og ikke mindst skal man forstå, og kunne kommunikere med alle de forskellige personer, man dagligt møder.

Et job hos BÄKO DANMARK kræver derfor ikke alene faglig viden, indgående branchekendskab og fordrer at man har indblik i de seneste markedstendenser. Det stiller samtidig krav om at organisationen består af medarbejdere med de fornødne tillidsvækkende og personlige kompetencer, der kan tilføre såvel kunderne som organisationen værdi: energi og vækst gennem empati.

House of Talents har hjulpet med at gøre vores team stærkere gennem deres vedholdende og engagerede tilgang. De har skaffet os den helt rette medarbejder. Forløbet har været en meget udbytterig investering som har sikret os et optimalt ansættelsesforløb.

Sys Sørensen CEO, BÄKO DANMARK

Den menneskelige dimension væsentlig

Det var skiftedag. BÄKO DANMARK stod over for at skulle rekruttere en ny person. Den nyansatte skal afløse en erfaren og vellidt medarbejder, som gennem en lang årrække havde stået for kundekontakten i en central del af landet. Den erfarne går på pension.

Kunne man overhovedet erstatte den erfarne? BÄKO DANMARK søgte ikke en klassisk sælger, men en person med et stærkt udviklings- og ”dialog-DNA”. Men hvad hvis rekrutteringsforløbet endte med et forkert match? Hvordan ville det påvirke kunderelationerne? Det kan hurtigt blive omkostningsfuldt at rekruttere den forkerte, og BÄKO DANMARK ville ikke risikere et fejlslagen og dyrt rekrutteringsforløb.

Man havde med andre ord brug for hjælp udefra, man havde brug for nogen, der forstod vilkårene i mindre virksomheder og for at få hjælp til at rekruttere den helt rette medarbejder henvendte BÄKO DANMARK sig til House of Talents.

Specialister i mindre og mellemstore organisationer

House of Talents har specialiseret sig i at hjælpe mindre organisationer og virksomheder inden for en bred vifte af rekrutteringsudfordringer, og forløbet startede med et indledede møde hos BÄKO DANMARK, og efter en afklarende samtale valgte BÄKO DANMARK at lade House of Talents stå for hele processen.

“Det var et godt valg! House of Talents har løftet opgaven smidigt og gennemført professionelt. De forstod hurtigt vores ønsker og behov”, siger CEO Sys Sørensen, BÄKO DANMARK.

House of Talents tog sig af hele forløbet. På baggrund af input fra BÄKO DANMARK stod House of Talents for ansøgningsfasen. Det indbefattede at House of Talents stod for formulering af og indrykning af jobannoncer på udvalgte, relevante portaler.

Efter at have modtaget en række ansøgninger fra potentielle kandidater klarede House of Talents screeningsprocessen, og udvalgte på den baggrund en bruttogruppe af mulige medarbejdere. Disse holdt House of Talents indledende samtaler med, og på den baggrund udvalgte man tre personer, som House of Talents vurderede havde de fornødne personlige kompetencer, og rette jobkvalifikationer til stillingen.

Vedholdende og tillidsskabende dialog

Undervejs i forløbet holdt House of Talents BÄKO DANMARK underrettet om proceduren, og først da det kom til anden samtalerunde skulle BÄKO DANMARK afse tid til at deltage i forløbet.

“De har været gode til at kommunikere med os igennem hele fasen. Fra start til slut har House of Talents været meget imødekommende, og lige fra start blev der skabt et tillidsfuldt og dialogbaseret rum, som gjorde at det var nemt at få sat ord på hvor vi ville hen. De afklarede en lang række spørgsmål, som gjorde at vi følte os meget trygge i alle trin”, lyder det fra Sys Sørensen.

For at sikre at kandidaterne både havde de rette faglige mindset og de fornødne personlige egenskaber havde House of Talents, på baggrund af input fra BÄKO DANMARK, udarbejdet en konkret og brancherettet case, som kandidaterne skulle løse. Det hjalp med at skabe et samlet helhedsindtryk af kandidaterne, og gjorde ansættelses- og udvælgelsesforløbet langt bedre, end hvis BÄKO DANMARK selv skulle have stået for det, lyder vurderingen.

“House of Talents har hjulpet med at gøre vores team stærkere gennem deres vedholdende og engagerede tilgang. De har skaffet os den helt rette medarbejder. Forløbet har været en meget udbytterig investering som har sikret os et optimalt ansættelsesforløb. Det har bl.a. sikret at overgangen mellem den erfarne og nye medarbejder bliver let og sikrer dermed at både vores kunder og vores organisation får tilført ny energi”, slutter Sys Sørensen, BÄKO DANMARK.

Fakta om Growing Talents

  • Growing Talents er et skræddersyet udviklingsværktøj, der systematisk styrker medarbejdere, ledere og virksomheder
  • Growing Talents sammentænker behovet for at styrke den enkelte samtidig med at hele teamet styrkes
  • Growing Talents opererer med typologier. Det forbedrer både den enkelte og teamets indblik i hinandens præferencer og styrker trivslen
  • Growing Talents sammenkobler personlighedstest med MUS-samtaler – det skaber mere udviklende og interessante samtaler
  • Growing Talents integrerer HR-værktøjer og sikrer helhedsfokus og langt perspektiv

Læs mere om hvordan Growing Talents kan udvikle jeres medarbejdere og understøtte jeres strategiske retning her.