TimeVision valgte at investere i organisationsudviklingsprogrammet Growing Talents. Det var en god investering, der satte de enkelte medarbejders langsigtede udviklingsperspektiv i perspektiv. Samtidig sammenkoblede Growing Talents den enkeltes udviklingspotentiale med virksomhedens strategiske retning. Det gav et helhedsperspektiv, ny dynamik og fælles motiverende retning. Det var dét, både ledelsen og medarbejderne havde søgt efter.

”Uden udvikling stagnerer og afvikler man”. Det ordsprog lever man efter hos TimeVision, der ville styrke organisationens tilpasningsevne for at fastholde og udvide sin markedsposition. Samtidig skulle den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder forbedres.

TimeVision er en del af Time Gruppen, som er blandt de førende revisionsselskaber herhjemme. TimeVisions vækst afhænger især af evnen til at levere højkvalificeret rådgivning baseret på fagligt stærke kompetencer. Samtidig er væksten afhængig af virksomhedens evne til at man konstant er istand til at tilpasse sig markedsvilkår under løbende forandring.

Forandrings- og tilpasningskrav

Ligesom mange andre brancher oplever også revisionsbranchen tendenser i retning af transformation, disruption og hyppige tilpasningskrav.

Disse tendenser øger presset på TimeVisions udviklingsforløb – både hvad angår den enkelte ansatte og virksomheden, skal udvikling være mere helhedsorienteret, udbytterigt og resultatfokuseret. Virksomheden erkendte at man måtte gribe det an på en ny facon. Det strategiske måtte i centrum.

“Vi er begunstiget af mange fagligt dygtige medarbejdere. Men skal TimeVision fortsætte væksten var det afgørende at vi i højere grad kunne gribe nye markedsmuligheder samtidig med at vi ikke satte fagligheden over styr. Tværtimod skulle vi i højere grad sammentænke de to ting, forklarer direktør og partner i TimeVision, Lone Køhn Bundgaard.”

Det fordrede at TimeVision koblede den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder med organisationens strategiske retning og at den indsigt skubbede til den trygge komfortzone, mange af virksomhedens medarbejdere befandt sig i til dagligt.

“Gjorde vi ikke det, risikerede vi at komme i en organisationsstagerende situation, hvor medarbejderne dygtigt fortsætte deres rutiner men uden at det bragte os nærmere en realisering af vores vækstsambitioner på den længere bane, siger Lone Køhn Bundgaard.”

Med Growing Talents kunne vi mere detaljeret screene medarbejdernes kompetencer og udviklingsønsker

Lone Køhn Bundgaard Direktør & partner, TimeVision

Detaljeret indblik i kompetencer og udviklingspotentiale

Dette krævede ifølge Lone Køhn Bundgaard et opgør med den måde, TimeVision hidtil havde arbejdet med udvikling. Virksomheden skulle opnå større viden om den enkelte ansattes interesseområder og skyggekompetencer.

Med Growing Talents fik TimeVision et avanceret værktøj, der både skabte et mere optimalt indblik i den enkelte medarbejders evner og udviklingspotentiale. Samtidig blev komfortzonens tryghed erstattet af motivation: hvordan kunne den enkelte i højere grad leve op til de fælles mål.

“Med Growing Talents kunne vi mere detaljeret screene medarbejdernes kompetencer og udviklingsønsker. Samtidig gav Growing Talents de ansatte unik mulighed for at se sig selv med virksomhedens øjne. Det har skabt en stærkere helhedsforståelse og en større teamspirit, siger Lone Køhn Bundgaard, der er meget tilfreds med de foreløbige resultater.”

Løn og udvikling i et helhedsperspektiv

Som en del af vanetænkningen var også TimeVision vant til at sammenkoble de årlige udviklings- og lønsamtaler. Men med Growing Talents fremover blev udvikling og løn adskilt. Man tager nu udviklingssamtalerne i begyndelsen af året, og holder i stedet lønsamtaler i efteråret. Den afkobling har været udbytterig for alle.

“Vi oplevede at lønaspektet desværre blokerede for udviklingsprocesserne. Det førte til at MUS-samtaler oftest ikke var fremadskuende men i stedet handlede om hidtidige performance. Med Growing Talents er det langt lettere for os at afklare og skræddersy mål, træningsplaner og forbinde personlige og faglige ambitioner med virksomhedens langsigtede mål. Og så har det fjernet lønfrustrationsdiskussioner og gjort at MUS-samtaler i dag er mere helhedsorienteret og spændende, siger Lone Køhn Bundgaard.”

Fakta om Growing Talents

  • Platform giver dybere indblik i den enkeltes ansattes interesseområder
  • Skaber længere udviklingsperspektiv
  • Fører til mere motiverede medarbejdere
  • Styrker organisationens udviklingsmuligheder
  • Afkobler løn- og udviklingssamtaler

Læs mere om hvordan Growing Talents kan udvikle jeres medarbejdere og understøtte jeres strategiske retning her.