Talentstrategi

For at få succes med sin talentstrategi skal man sikre at den er tilpasset forretningsstrategien. Det handler om et nyt ledelsesmæssigt mindset og dermed om at ledelsen i højere grad skal støtte nuværende og potentielle medarbejdere i at styrke den uopdyrkede talentmasse, der findes i mange organisationer.

Læs den fulde rapport


Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af talenter

DAVOS’ grundlægger og formand, Karl Schwab, har påpeget at med Industri 4.0. vil virksomheders adgang til talent overhale adgangen til kapital som den vitale produktionsfaktor. Evnen til at tiltrække, fastholde og udvikle talenter bliver fremover den faktor, der afgør hvilke virksomheder, brancher og sektorer som består og hvilke der forgår. De virksomheder der ikke har en talentstrategi bør snarest udarbejde en, lyder det fra Karl Schwab.

Læs den fulde rapport


Er vi gode til at dyrke og pleje talenter?

Er vi gode til at dyrke og pleje talenter. Ja! Sammenlignet med en række andre lande indtager Danmark en 7. plads, og vi rangerer dermed højt når det handler om at dyrke vores talenter. Men vi ligger bag Norge. Det fremgår af den seneste rapport fra Insead Business School. Hvad er vi gode til og hvor er der plads til forbedring. Læs mere i rapporten, som du finder her:

Læs den fulde rapport


Mangel på kompetent og talentfulde medarbejdere

En af de største udfordringer, som enhver virksomhed risikerer at møde er manglende ressourcer til at kunne eksekvere virksomhedens vision. Manglen på kompetent og talentfulde medarbejdere er dermed en stor væksttrussel. Det er en af konklusionerne i Randstads 2018 rapport, der sætter fokus på talentmasse i en arbejdssammenhæng og hvis indhold baserer sig på 800 interviews fordelt over 17 lande.

Læs den fulde rapport