Executive sparring - friske øjne og fortrolige ører på strategiske udfordringer

Med House of Talents executive sparring tilbyder vi en fortrolig sparring til personer, der har brug for ledelseserfaren rådgivning og friske input til håndtering af organisatoriske og beslutningsstrategiske udfordringer.

Vi har mange års erfaringer med at yde resultatorienteret uafhængig strategisk rådgivning til fremtrædende virksomheder, organisationer og ledere.

Vi kan ikke træffe beslutninger for dig eller jer. Men uanset hvilken strategiske organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger, I står over for, er House of Talents executive sparring i stand til at levere kvalificeret indspark, der klæder jer på til at træffe de fornødne strategiske beslutninger på et bedre grundlag.

På executive niveau tilbyder vi følgende ydelser

House of Talents executive sparring er et fortroligt forløb målrettet dig, der ønsker en erfaren, ekstern og uafhængig partner at drøfte udfordringer med i dit nuværende job.

Vi er vant til at være med i sparring i alt fra omfattende strategiske overvejelser over implementering af nye tiltag til håndtering af svære dagligdagssituationer. Vi arbejder evidensbaseret, trækker på erfaringer og viden gennem mange sparringforløb på executive niveau og inddrager desuden den nyeste viden inden for organisations- og ledelsesteori.

Dermed er vi godt klædt på i forhold til at hjælpe dig med at løse problemer, tackle konflikter og sikrer optimale udviklingsmuligheder så det resulterer i trygge medarbejdere, et godt arbejdsmiljø og et øget engagement. Vi bidrager til at selve virksomhedens kultur optimeres.

Vores strategiske ledelsessparring indledes med at du får besøg af en vores konsulenter, hvor vi sammen bl.a. gennemgår din virksomheds udfordringer, ledelsesstilen, kulturen og dine mål.

Vores kunder tumler ofte alene med store spørgsmål. Samtidig ved vi godt at komplicerede udfordringer sjældent opstår eller løses inden for almindelig arbejdstid og derfor har du mulighed for at booke aftaler med House of Talents – også om aftenen eller i weekenden.

Evnen til at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere er et stadigt mere afgørende konkurrenceparameter. Derfor har vi skabt Growing Talents.

Growing Talents er et webbaseret og brugervenligt HR-værktøj udviklet til at styrke overblikket over kompetencer, holde styr på alle facetter af en HR proces, forbedre indholdet af jeres udviklingssamtaler og optimere læringsplanerne.

Growing Talents består af fire forbundne trin. Dermed kan vi være med jer i udvalgte dele eller hele vejen. Uanset branche og virksomhedsstørrelse gør Growing Talents det lettere at tiltrække, fastholde og udvikle de rette kompetencer i dag, i morgen og fremover.

Trin 1: Find talentet

Har I en klar talentstrategi? Går I efter de rette medarbejdere i dag, i morgen og om 5 år?

Growing Talents er et styringsværktøj udviklet til at hjælpe med at sætte jeres kompetencebehov ind i en mere strategisk kontekst. Trin 1 i vores Growing Talents program identificerer og afdækker jeres talent- & kompetencebehov med afsæt i jeres strategiske horisont.

Ved at få professionel ekstern sparring, får I sat fokus på de kompetencer, I får brug for og bør satse på i fremtiden. De erfarne og friske øjne gør, at I opnår bedre overblik over jeres fremtidige behov og jeres ressourcer.

Samtidig får I udvidet jeres rekrutteringshorisont og minimeret det bøvl og besvær, der er forbundet med at tiltrække, rekruttere og pleje medarbejdere, der ikke understøtter jeres fremadrettede strategi.

Trin 2: Rekruttér talentet

Trin 2 i vores “Growing Talents” program er designet til at optimere jeres strategiske udvikling. Vi er vant til at bistå med at tiltrække og finde egnede kandidater til toneangivende virksomheder og organisationer.

Fordi vi arbejder langsigtet og strategisk, har vi indblik i nuværende og kommende generationers forventninger til arbejdsmarkedet samt mange års erfaringer med at rekruttere erhvervslivets talenter.

Dermed er vi rutinerede i at finde de kandidater, der har det værdifulde udviklingspotentiale, som gør at I kan og vil mere – også på den længere bane. Det kan svare sig.

Trin 3: Fasthold talentet

Mange virksomheder er rutinerede i at tiltrække medarbejdere, men forsømmer muligheden for at fastholde og dyrke talentet når først ansættelseskontrakten er i hus.

Trin 3 i vores “Growing Talents” program retter op på det. Trin 3 består af et skræddersyet forløb, som giver jer optimale muligheder for at dyrke og motivere jeres talenter.

Vi sikrer bl.a. at der skabes en tæt kobling mellem virksomhedens overordnede strategiske mål og de individuelle kompetencemål. Dermed øges sandsynligheden for et længerevarende, udviklende og værdiskabende samarbejde.

Det er samtidig vores erfaring, at et struktureret forløb smitter positivt af på de øvrige medarbejdere – fordi det gør det samlede arbejdsklima mere engageret og motiverende.

Trin 4: Udvikling af talentet

Med 4. trin i vores “Growing Talents”-program får I et strategisk værktøj, som både gør jer i stand til at udvikle de kompetencer, der understøtter jeres strategi. Samtidig får I forbedret jeres blik for hvordan I optimerer jeres nuværende og kommende medarbejderes udvikling, engagement og trivsel.

Vi er vant til at indgå i strategiske talent- og kompetenceudviklingsforløb. Derfor rummer Growing Talents en række styringsværktøjer, som forbedrer jeres udviklingsforløb.

Tilsvarende har I også mulighed for at vi indgår i hele eller dele af udviklingsforløbet – f.eks. ved at vi er med i udviklingssamtalerne. Det er vores erfaring at når tredjepart indgår som en fortrolig sparringspartner i forløbet, skabes nye udviklingsmuligheder.

Har I en talent- og rekrutteringsstrategi og brug for operationel hjælp til at få den ført ud i livet så I kan tiltrække de rette nye medarbejdere?

Så kan I bruge House of Talents. Vi er rutinerede i at løse strategiske og operationelle rekrutterings- og headhunteropgaver for en bred vifte af virksomheder, organisationer og ledere.

Vi har et stærkt netværk blandt mange beslutningstagere, og både på executive, ledelses- og medarbejderniveau. Via erfaringer, et grundigt forarbejde og en god proces sikrer vi effektivt et værdiskabende match og langtidsholdbare resultater.

Vil du vide mere om vores strategiske og operationelle rekruttering- og headhuntingsaktiviteter, så kontakt os gerne.