Resultatorienteret, fortrolig og erfaringsbaseret ledelsessparring

Som leder møder man konstant nye krav og forventninger fra alle sider. Man skal bl.a. være agil, omstillingsparat og både kunne lede opad, nedad og horisontalt. Desuden skal man evne at levere konstruktive kritik og selv tåle mosten.

Fordi vi selv har ledelsesbaggrund, og fordi House of Talents har mange års erfaring i konkret ledelsesparring, er vi rutinerede i, at yde fortrolig og forfriskende feedback til ledere der har brug for friske øjne og nye ører.

Vi mærker en stærkt stigende interesse for uafhængige og eksterne sparringspartnere. Derfor indgår vi oftere og oftere i dialog med mange ledere omkring en række af de varierende udfordringer, man som beslutningstagere uundgåeligt møder i løbet af karrieren. Uanset om det f.eks. handler om personaleledelsesmæssige ændringer, implementering af nye initiativer i en afdeling eller håndtering af belastende situationer i det daglige, så er vi vant til at lytte, rådgive og sparre på en kvalificeret, konstruktiv og nærværende facon, der letter lederes bekymringer og åbner nye døre.

Vores rutiner er aldrig rustne. Det skyldes at vi kombinerer praktiske ledelseserfaringer, fagligt stærkt funderet og opdateret organisationsteori med positiv psykologi og anvendelig ledelsesfilosofi når vi i fortrolighed yder ledelsessparring. Det skaber de bedste resultater.

På lederniveau tilbyder vi følgende ydelser

House of Talents’s “Strategiske ledelsessparring” er for dig som ønsker input og rådgivning i dit nuværende job. Du møder mange udfordringer – måske for mange – og de peger måske ikke entydigt i samme retning.

Vi er i stand til at yde kvalificeret modspil om alt det du som leder møder i dagligdagen. Det skyldes at vi kommer med mange års ledelsesbaggrund, arbejder erfarings- og evidensbaseret og at vi anvender den nyeste viden inden for organisationsteori og ledelse. Uanset hvilken tilgang vi vil vælge, er det dog vores mål at du skal genfinde arbejdsglæden, få styrket dit engagement og at dine kollegaer vil opleve en leder med større overskud, nærvær og professionalisme.

Vi indleder forløbet med en afstemningsdialog med dig. Det betyder at vi gennemgår din virksomhed, din ledelsesstil, dine udfordringer og dine mål. Udfordringer opstår og løses sjældent inden for almindelig arbejdstid. Derfor er det også muligt for dig at booke aftaler uden for almindelig arbejdstid, så du får ro og tid til at komme i centrum.

Growing Talents er et unikt, nyudviklet webbaseret HR-værktøj. Growing Talents er meget brugervenligt og skabt til at styrke kompetenceoverblikket, holde styr på alle facetter af en HR proces, forbedre udviklingssamtalerne og optimere læringsplanerne.

Growing Talents består af fire forbundne trin, og uanset branche og virksomhedsstørrelse gør Growing Talents det lettere og mere motiverende at tiltrække, fastholde og udvikle de rette kompetencer i dag, i morgen og fremover.

Trin 1: Find talentet

Som leder er det vigtigt at have overblik over kollegaers, teamets og dermed organisationens talenter. Hvis ikke du har det, så kan Trin 1 i vores Growing Talents program hjælpe dig. Det er udviklet til at identificere og analysere jeres både eksisterende og potentielle talenter – og samtidig kortlægge jeres nuværende og mulige kompetencegab.

Dermed får du overblik over jeres ressourcer og rekrutteringsbehov. Det giver dig strategisk input og sparer jer samtidig for en del af det bøvl og besvær, som er forbundet med at tiltrække og rekruttere forkerte medarbejdere.

Trin 2: Rekruttér talentet

Det kan være svært at finde de rette medarbejdere – ikke mindst i en tid med udbredt mangel på kompetencer. Skal vi hjælpe dig med at finde din næste medarbejder? Trin 2 i vores “Growing Talents” program hjælper ledere med at tiltrække og finde egnede kandidater.

Vi har mange års erfaringer i at hjælpe erhvervslivet med at skaffe ansatte. Det skyldes især at vi er en del af et stort virksomhedsnetværk og at vi samtidig bruger vores egne erfaringer til at tiltrække de rette ansatte med de rette kompetencer og det rette udviklingspotentiale.

Trin 3: Fasthold talentet

Mange ledere er rutinerede i at tiltrække medarbejdere. Men mange forsømmer desværre muligheden for at fastholde og dyrke talentet, når først ansættelseskontrakten er i hus.

Trin 3 i vores “Growing Talents” program retter op på det. Trin 3 består af et styringsværktøj og et skræddersyet forløb, som er udviklet til at give bl.a. ledere, HR-medarbejdere og CFOs overblik over og indblik i virksomhedens kompetencesituation.

Dermed sikrer vi en løbende proces, hvor det er lettere og mere naturligt for ledere at opbygge et udviklende forløb. Det er vores oplevelse, at når den enkelte leder får bedre værktøjer i forhold til medarbejderen, bidrager det ikke alene til at stimulere og udvikle den enkelte medarbejder.

Det er samtidig vores erfaring, at det også bidrager til et mere kontinuerligt og struktureret kompetenceforløb, som smitter positivt af på de øvrige medarbejdere. Vedholdende og rullende udvikling forbedrer det samlede arbejdsklima gennem øget engagement og motivation.

Trin 4: Udvikling af talentet

Med 4. trin i vores “Growing Talents”-program får du, som personaleansvarlig leder et styringsværktøj i dagligdagen, der forbedrer dine muligheder for at fremme løbende udvikling, engagement og trivsel.

Vi er vant til at gennemføre udviklingsforløb, og Trin 4 forbedrer mulighederne for at begge parter får mere ud af det end af et traditionelt udviklingsforløb.

Tilsvarende har du som leder også mulighed for at vi hjælper dig ved at indgå i hele eller dele af udviklingsforløbet – f.eks. ved at vi er med i udviklingssamtalerne. Det er vores erfaring at når tredjepart indgår som en fortrolig sparringspartner i forløbet skabes der nye udviklingsmuligheder som både leder og medarbejder får gavn af.

House of Talents er vant til at bistå i en headhunting- og rekrutteringsproces. Vi er erfarne i at hjælpe ledere med at skaffe overblik over deres kompetencesituation og -behov. Tilsvarende medvirker vi ofte med at finde egnede kandidater, når de ledige stillinger skal besættes.

Vil du vide, hvad vi kan gøre for dig i forhold til at finde egnede kandidater, så kontakt os gerne.

House of Talents onboardingforløb er et effektivt styringsværktøj, der sikrer at jeres nytiltrådte medarbejdere hurtigt og effektivt får en holdånd og bliver en del af virksomheden.

Vores onboardingforløb er et trinbaseret og gennemtestet forløb, der indbefatter at de første tre måneder af medarbejderens ansættelsesforløb udvikler sig positivt for alle parter; den nye ansatte, de eksisterende medarbejdere og ledelsen.

Dermed sikrer vi et succesfuldt onboardingforløb der skaber større værdi i jeres samarbejde – ikke blot i de første tre måneder, men i hele ansættelsesforløbet.

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig med at få nye medarbejdere godt ombord, så kontakt os gerne.

House of Talents karrierecoaching er målrettet ledere, som søger nye karriereveje. Det handler om at sikre at faglige kompetencer og personlige egenskaber kommer mere i spil så man som leder atter oplever trivsel og udvikling i det daglige.

Vores karrierecoaching henvender sig både til dig, der har konkrete drømme og til dig, der er i tvivl om, hvad dit næste skridt skal være. Er du leder og ønsker at forblive i din nuværende stilling, kan du også have glæde af vores karrierecoachingforløb i forbindelse med udvikling af dine medarbejdere.

House of Talents karrierecoaching giver dig:

  • En personlighedsprofil, så du bedre kender dine styrker og svagheder.
  • Analyse af og indblik i dit mindset, dine talenter og dit potentiale.
  • Hjælp til at kommunikere rigtigt, så du skaber det rette indtryk både på CV’et, i ansøgningen og til samtalen.
  • Indblik i de krav, du kan stille din kommende arbejdsgiver – og indblik i hvad vedkommende forventer af dig.
  • En personlig og skræddersyet karriere- og handlingsplan, så du ved præcis, hvad du skal gøre for at komme videre.
  • En fornyet tro på dig selv og dine kompetencer.

Som en del af forløbet gennemgår vi din ansøgning og dit CV til en stilling, du ønsker dig, og hjælper dig med at skabe et positivt indtryk hos en mulig arbejdsgiver. Vi tilbyder bl.a. en omfattende personlighedstest, hvor du får sat ord på dine særlige talenter og egenskaber, så du bedre kan vurdere om en given stilling og virksomhed er det rette match for dig.