Personlig udvikling - få motivationen tilbage

Mangler du overblik over egne evner, er der ingen mening i jobbet og savner du et udviklingsforløb, der i højere grad sammenkobler dine og virksomhedens mål? Eller er du ved at køre sur i jobbet, og har du brug for erfarne og fortrolige råd til at komme videre i karrieren – enten i din nuværende eller i en kommende stilling?

Hvis ja, så kan House of Talents hjælpe dig. Uanset om du gerne vil have større trivsel og motivation i dit nuværende job, eller om du ønsker hjælp til at finde din passion og dit drømmejob.

Vi er vant til at kortlægge personlige kompetencer og få sat ord på drømme og talentpotentialer, som endnu ikke er realiseret. Vi er samtidig erfarne i, at få personlige drømme omsat til realiteter. Vi har i årevis hjulpet personer videre via udviklingsforløb, der motiverer og styrker glæden samt den personlige og faglige udvikling.

Hvis du har brug for energigivende professionel karrieresparring, så lad os hjælpe dig. Læs nedenfor om hvordan vi kan afklare, udvikle og coache dig.

På medarbejderniveau tilbyder vi følgende ydelser

House of Talents tilbyder en-til-en coaching af personer, som ønsker bedre overblik over egne evner og potentiale. Vi oplever at det skaber en mere tydelig retning i karrieren, revitaliseret energi og en større arbejdsglæde, der spreder sig i hverdagen.

Vores gennemtestede forløb sikrer dig, at du i højere grad får sat ord og billeder på dine styrker, svagheder, drømme, egenskaber og ressourcer.

Frem for at føle dig låst fast i en dagligdag præget af stilstand, modgang og evig frustration, opnår du gennem vores talentafklaring energi og motivation, der skaber ny retning og udvikling.

House of Talents udviklingsprogram, forbedrer udviklingsmulighederne i forhold til de konventionelle udviklingsforløb. Vores udviklingsprogram består af et systematisk styringsværktøj, som sikrer et bedre og mere naturligt flow i udviklingsforløbet året igennem. I modsætning til de fleste værktøjer, er det ikke blot et der trækkes frem en gang årligt.

Ved at det bliver en fast bestanddel, skaber det værdi for alle involverede. Vi sikrer at både leder og medarbejder året igennem får identificeret, fastlagt og fulgt op på både de kortsigtede og de langsigtede udviklingsmål.

Frem for at det reduceres til en årlig rituel MUS-samtale, indbefatter vores talentudviklingsprogram dermed at både faglig og personlig udvikling, bliver en engagerende proces og en naturlig del af hverdagen.

House of Talents karrierecoaching er målrettet dig, som ønsker at gå nye karriereveje, hvor du både kan anvende dine faglige kompetencer og dine personlige egenskaber. Vores karrierecoaching har til mål at hjælpe dig videre og sikre, at du i højere grad trives og udvikler dig såvel i dit kommende job som i fritiden.

Gennem vores karrierecoaching opnår du:

  • En personlighedsprofil, så du kender dine styrker og svagheder.
  • Analyse af og indblik i dit mindset, dine talenter og potentiale
  • Hjælp til at kommunikere rigtigt, så du giver det rette indtryk både på CV’et, i ansøgningen og til samtalen.
  • Indblik i de krav, du kan stille til din kommende arbejdsgiver – og indblik i hvad vedkommende forventer af dig.
  • En skræddersyet karriere- og handlingsplan, så du ved præcis, hvad du skal gøre for at komme videre.
  • En fornyet tro på dig selv og dine kompetencer.

En omfattende personlighedstest er en del af forløbet. Desuden gennemgår vi din ansøgning og dit CV, og hjælper dig med at fremstå interessant i forhold til en mulig drømmestilling.