Ny kampagne giver inspiration til talentudvikling, branding, rekruttering og en mere engageret virksomhedskultur

Månedens talent

Alle elsker at opleve talenter folde deres potentiale ud. Men oftest associeres talenter med sportens og finkulturens verden. Dermed skygger de berømte og medieombuste talenter desværre hyppigt for hverdagens talenter.

Vi overser nemlig let hverdagens talenter ligesom vi jo har en tilbøjelighed til at overse hverdagens helte. Det vil House of Talent ændre på. Vi arbejder for et nyt mindset, der retter blikket mod de mange individer, der rummer et uforløst potentiale. Derfor har vi søsæt vores ”Talentspejderkampagne”. Formålet er, at bidrage til at inspirere og fremme talentplejen i dagligdagen – såvel blandt ledere som blandt kollegaer.

Denne måneds talent er HR-supporter Mille Olesen, som er nomineret af Dorte Lensfelt, CEO hos House of Talents. Mille er nomineret for sit særlige talent for at organisere opgaver og for at få dem fulgt til dørs.

Om Talentspejderkampagnen

Med inspiration fra ”Hverdagens Helte” sætter House of Talents’ “Talentspejderkampagne” fokus på hverdagens talenter. Det er vores overbevisning, at hvis der skabes opmærksomhed om og gives konkret inspiration til talentpleje, bidrager det til at trivslen, motivationen og produktiviteten på arbejdspladserne stiger. Samtidig forøges udviklingsmulighederne og de gensidige fordele i et ansættelsesforhold styrkes.

Kampagnen betyder bl.a. at vi her på vores hjemmeside løbende vil fremhæve en, eller flere af hverdagens talenter fra danske arbejdspladser. Har I talenter hos jer, og vil du være med til at fremhæve hvad I gør, for at rekruttere, fastholde og udvikle jeres talenter, så kan du blive en del af vores ”Talentspejderkampagne”.

Følg også med på Linkedin

Vil du være med?

Vil du også være med, så send et foto af den eller de personer, som du vil fremhæve som arbejdspladsens talent eller talentER. Det behøver ikke blot være en enkelt person, men det kan være en eller flere medarbejdere eller et helt team.

Det vigtigste er at du dyrker, inspirerer og inspireres af jeres talentmasse. Sammen med fotoet, bedes du sende en kort begrundelse for din indstilling.

Det er gratis at deltage i kampagnen, og vi sikrer at du får inspiration, værktøjer og input, der styrker jeres virksomhedskultur og talentpleje.

Vil du vide mere om Talentspejderkampagnen?

Så send en mail til info@houseoftalents.dk med ”Talentspejderkampagne” i emnefeltet. Så kontakter vi jer.