En verden konstant præget af forandringer og nye udfordringer skærper kravene til moderne personaleledelse hvis vækstambitioner skal indfries. Det kræver først og fremmest moden selverkendelse at man som leder har brug for friske øjne udefra. Den erkendelse er ved at indfinde sig, og derfor anvender flere ledere i dag ekstern faglig, fortrolig og professionel sparring for at få input til hvordan de bedst klarer personaleudfordringer. Ved at kombinere jura og HR-indsigt med praktisk erfaring er House of Talents specialister i at yde faglig stærk ekstern strategisk ledelsessparring til beslutningstagere med personelansvar.

“En leder, der bilder sig selv ind at vedkommende er 100-metermester i alting og er ene om at skabe resultater er sjældent langtidsholdbar. Den type er hverken en egnet fremtidig leder, strategisk eller personaleledelsesmæssig stærk”, sådan lyder den klare melding fra direktør og partner i TimeVision, Lone Køhn Bundgaard.

TimeVision er et af landets førende revisionsselskaber. Lone Køhn Bundgaard har personaleansvar som et af sine kerneområder.

Med en voksende organisation erkendte Lone Køhn Bundgaard i 2017 at hun havde behov for ekstern strategisk ledelsessparring.

Den eksterne sparring var nødvendig for at hun bedre kunne håndtere de komplekse personalemæssige udfordringer, der kunne styrke TimeVisions organisation.

Som et supplement til den løbende interne ledelsessparring – og frem for at drøfte udfordringerne med sine netværksrelationer – valgte Lone Køhn Bundgaard at gennemføre et eksternt 1-1-sparringsforløb med en faglig kapacitet.

“Vi gik til House of Talents fordi de er specialister i at levere fortrolig og faglig stærk rådgivning til ledere med personaleansvar. Og det har været et meget effektivt forløb. De sikrer at ens svage punkter bliver omdannet til styrkepositioner”, siger Lone Køhn Bundgaard.

House of Talents er meget professionelle og har en stor faglig indsigt i hvordan man håndterer alle personalemæssige emner. Jeg er meget imponeret over hvordan det har rykket mig, og har konstateret at det skaber mere motiverede og trygge medarbejdere og at det fører til at medarbejdernes engagement er øget.

LONE KØHN BUNDGAARD Direktør & partner, TimeVision

Nye øjne skaber nye muligheder

Selv om hun i begyndelsen var skeptisk blev Lone Køhn Bundgaard hurtigt positivt overrasket over det udbytte hun fik af samarbejdet med House of Talents.

Via House of Talents ledelsesstrategiske sparring fik Lone Køhn Bundgaard konkret input til hvordan hun bedst håndterede en bred vifte af ledelsesmæssige udfordringer: motivation af medarbejdere og konflikthåndtering over svære samtaler til opsigelser og ansættelser.

“House of Talents er meget professionelle og har en stor faglig indsigt i hvordan man håndterer alle personalemæssige emner. Jeg er meget imponeret over hvordan det har rykket mig, og har konstateret at det skaber mere motiverede og trygge medarbejdere og at det fører til at medarbejdernes engagement er øget.”

Ud over den store faglige indsigt i personalejura og viden om ansættelsesforhold fremhæver Lone Køhn Bundgaard at House of Talents er istand til at skabe et tillidsvækkende dialogforum, hvor man hurtigt opnår stor indsigt i praktiske redskaber.

“Forløbet med House of Talents har været præget af stor fortrolighed. Vi oplever at House of Talents er meget lyttende og går i dybden. De kommer ikke med de hurtige snup-tags-løsninger, men sikrer at du som leder styrkes. De sikrer at du bliver bedst muligt klædt på, og jeg er overbevist om at mine kollegaer oplever at de eksterne input jeg har fået, har gjort at jeg er blevet bedre til at håndtere personaleudfordringer”, siger Lone Køhn Bundgaard.

Fleksibel abonnementsordning når du har tid

For at gøre det smidigt, nemt og enkelt har House of Talents udviklet en abonnementsordning. Abonnementet er målrettet beslutningstagere, som ønsker overordnet sparring på egen ledelse og vejledning i, hvordan en konkret situation håndteres bedst muligt.

Lone Køhn Bundgaard nævner at det har været en fordel at hun dermed har kunnet trække på ordningen både i forbindelse med generel lederudvikling eller når der akut opstod vanskelige situationer og pressede perioder, hvor en personalemæssig indsats var påkrævet.

“Fordi House of Talents leverer ledelsesstrategisk sparring via en abonnementsmodel giver det en fleksibel mulighed for at få fortrolig og faglig kompetent 1-1 sparring når behovet opstår”, siger Lone Køhn Bundgaard.

Fakta om strategisk ledelsessparring

  • Skaber mere motiverede medarbejdere
  • Styrker organisationens udviklingsmuligheder
  • Optimerer udbyttet af MUS- og lønsamtaler

Læs mere om hvordan Strategisk Ledelsessparring kan styrke jeres organisation her.